Boni semper beati - dobrzy (ludzie) zawsze szczęśliwi. Cyceron

Przeszłość odkreślamy grubą linią. Tadeusz Mazowiecki

Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Zaprowadź mnie do łazienki a powiem ci jak wygląda cały twój dom.

Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae - często oszukują mężczyźni, rzadko delikatne dziewczęta. Owidiusz

Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. Sokrates

Quo vadis - gdzie zmierzasz.

My podzieliliśmy się bogami, ale jak oni podzielili się nami? Stanisław Jerzy Lec

Trzy czwarte szaleństw są tylko głupstwami. Nicholas de Chamfort

Pochlebna mowa ma swoją truciznę. Przysłowie łacińskie

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - zgodą rosną małe sprawy, niezgodą największe się rozpadają, w zgodzie małe rzeczy wyrastają, w niezgodzie największe rzeczy rozpadają się.


Komentarze
Polityka Prywatności