Res publica est res populi - państwo dziełem narodu. Cyceron

Gdy chcesz, by dochowano tajemnicy, to pierwszy dochowaj. Seneka Młodszy

Tylko w ubogich możemy coś Bogu podarować. Franciszek z Asyżu, właśc. Giovanni di Bernardone, święty (1181 lub 1182-1226)

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Platon

Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.

Uczucie to zjawisko, którego nie można poddać drobiazgowej analizie. przypuśćmy, że ciało człowieka zostałoby poddane sekcji przez jakiś inny gatunek stworzeń. Chociaż o budowie organizmu dowiedziano by się wszystkiego, myśli i uczucia człowieka pozostałyby na zawsze tajemnicą. John Steinbeck

Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne. Italo Alighiero Chiusano

Niech powiedziane (słowo) wolne będzie od nienawiści. (Absit dicto invidia! ). (Absit dicto invidia!)

Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)

W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. M. Donnay

Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie. Tales z Miletu


Komentarze
Polityka Prywatności