Są ludzie wstrętni mimo zalet, a inni mili z wadami. Francois de la Rochefoucauld

Ileż było potopów bez Noego! Stanisław Jerzy Lec

Ze wszystkich poważnych rzeczy małżeństwo jest największym błazeństwem. Pierre Augustin Caron de Beumarchais (1932 - 1799)

Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault

Każde wino chciałoby być szampanem. Przysłowie portugalskie

Starym sposobem i obyczajem. (Antiquo modo, antoquo more). (Antiquo modo, antoquo more)

Mów zawsze życzliwie o drugich - nie myśl źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Po smutku radość następuje. Przysłowie angielskie

Pro captu lectoris habent sua fata libelli - los książek zależy od pojętności czytelników. Terencjusz Maurus

Różnica między mężczyzną i kobietą: z biegiem lat kobieta coraz bardziej zagłębia się w babskie sprawy, mężczyzna z biegiem lat coraz bardziej oddala się od babskich spraw. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)

Chytrzy są po to, aby ich nabierali chytrzejsi. Miquel Cesare Pavese


Komentarze
Polityka Prywatności