Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p.n.e)

Oleum et operam perdidi - straciłem olej (w lampce oliwnej) i pracę, pracowałem nadaremnie.

Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia. Borys Pasternak

Lepiej wybierać winnych, niż ich wyszukiwać. Marcel Pagnol

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. Jan Kochanowski (1530-1584)

Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit - ufna nadzieja podtrzymuje życie i wiecznie mówi, że jutro będzie lepsze. Tibullus

Sprawiedliwość mieszka na dnie pełnego worka. Stanisław Brzozowski

My, Niemcy, boimy się tylko Boga. Otto von Bismarck (1815 - 1898)

Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabantur - zgodą rosną małe sprawy, niezgodą choćby największe upadają. (Zgoda buduje, niezgoda rujnuje). (Zgoda buduje, niezgoda rujnuje)

Zabiłeś martwego lwa. Talmud

Chłopek stojący wyższym jest od szlachcica na klęczkach. A.Markiewicz


Komentarze
Polityka Prywatności