Nullum malum est sine aliquo bono - nie ma zła bez jakiegoś dobra. Pliniusz

Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną .

Miasta ludźmi stoją, nie murami ani domami. Przysłowie ludowe

Czas - doktor każdemu. Jan Kochanowski (1530-1584)

Dementi to potwierdzenie w formie zaprzeczenia. Andr‚

Przy białym winie myśli się o głupstwach, przy czerwonym winie mówi się głupstwa, przy szampanie robi się głupstwa. Henri Vidal

Liberte, egalite, fraternite. Wolność, równość, braterstwo. - hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej, także umieszczone w konstytucji 1848r. , figuruje na francuskich budynkach publicznych

Zazwyczaj kultura wzbogaca się dzięki tym książkom, na których wydawcy stracili pieniądze. Margaret Fuller

Dies a quo non computatur in termino - początku terminu nie wlicza się do terminu.

Sprzedaż kobiet jest dozwolona tylko przed ołtarzem. Henryk Ferdynand Kaden

Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości... . Rupert Mayer


Komentarze
Polityka Prywatności