Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. Stanisław Tym

In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit - we wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie (zasady) słuszności.

Na moją religię składa się pokorna admiracja bezgranicznego ducha, ujawniającego się w subtelnych detalach, które jesteśmy w stanie dostrzec naszym słabym umysłem. Albert Einstein (1879-1955)

Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie. Ignacy Krasicki

Kto wad nienawidzi, nienawidzi i ludzi. Pliniusz Młodszy

Gdy słaby wchodzi w sojusz z silnym, słaby ponosi koszta sojuszu. Zygmunt Karol Mysłakowski

Dzieci zaczynają w końcu myśleć, że Bóg jest kręgowcem w gazowym stanie skupienia. Albert Einstein (1879-1955)

Człowiek nie może być - jak część składowa maszyny - uczuciowo obojętny, musi kochać i nienawidzić, a także być kochanym i nienawidzonym. Antoni Kępiński (1918-1972)

Trwoga razem z potęgą na tronie zasiada. Osiński Ludwik

Wybierz sobie żonę, która nie wierzy w to co widzi. Paul Valery

Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser - nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty.


Komentarze
Polityka Prywatności