Wola jest niczym innym jak magiczną, silną zdolnością myślenia. Novalis

Ouot capitia, tot sententiae - ile głów, tyle opinii.

Złe ziele szybko wzrasta.

Żegnam pana ozięble. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)

Ventis secundis, tene cursum - kedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.

Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z natura. Zenon z Kition

Geniusz polega na tym, że zabiera się on za coś trudnego i sprawia, że staje się łatwe. George Hamilton-Gordon (1784-1860)

Societas delinquare non potest - stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia.

Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. Demokryt

Stare przesądy budzą śmiech, nowe - grozę.

Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować zgodnie z natura, słuchając jej głosu. Heraklit z Efezu


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 08
Polityka Prywatności