Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur - tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli

Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet. Denis Diderot

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ja posiadają. Heraklit z Efezu

Gruboskórnych drażni najcieńsza aluzja. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. Lew Mikołajewicz Tołstoj (1828 - 1910)

Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem

Esse quam videri - być a nie zdawać się.

Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi. Eliza Orzeszkowa

Pechowcy, kiedy śpią, śnią, że ziewają. Stanisław Jerzy Lec

Brevis hora summis - nie ma nic stałego, cierpienie i przyjemność następują kolejno po sobie.


Komentarze
Polityka Prywatności