Religijny fanatyk to człowiek, który tak ukochał Boga, że zapomniał o bliźnim.

Czy jest ojciec, który by nienawidził swego syna? Talmud

Człowiek dziś jest, jutro go nie ma. Talmud

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz w stanie nie potrzebować pomocy. Stachura

Wierność jest istotą honoru. Friedrich Schegel (1772 - 1829)

W aforyzmie myśli nie ma w domu, jest wciąż na wylocie. H.Arntzen

ab asino lanam - wełna z osła, rzecz niemożliwa.

Małżeństwo jest jak oblężona forteca: ci, co są na zewnątrz, chcą się dostać do środka, a ci co są wewnątrz, chcą się wydostać. Przysłowie arabskie

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym. Arystoteles

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. Karl Rahner


Komentarze
Polityka Prywatności