Abstynent - człowiek niepociągający. Karol Dusza

Ob turpem causam - ze wstydliwego powodu.

Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata. Chiara Lubich

Nostrum est iudicare secundum allegata et probata - powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi (dowodami). (dowodami). (dowodami)

Alter alterum docet - jeden uczy drugiego.

Locus classicus - klasyczne miejsce (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś). (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś). (cytat z tekstu klasycznego jako przykład na coś)

Wszystkie sprawy szlag trafia jednocześnie. Prawa Murphy'ego

Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie słucha, nie jest zdatny do niczego. Platon

Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami. Casar Flaischeln

Nie zawsze ma rację ten, kto ma rację. Olgierd Terlecki

Biedne ludy cierpią za swych królów błędy. Horacy


Komentarze
Polityka Prywatności