Para - woda w natchnieniu.

Sztuka to uruchamianie prawdy. Martin Heidegger

Alienius dolus nocere alteri non debet - nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.

Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej. Gina Lollobrigida

Niejeden wielki człowiek, stojąc przed zwierciadłem zobaczy oszusta. Aleksander Fredro (1793-1876)

Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym. Grzeszczyk Władysław

Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty. Martin Heidegger

Rozwaga jest główną podstawą męstwa. John Galsworthy

Cynicy nie są twórcami. Calvin Coolidge (1872-1933)

Ten śpi najlepiej, kto nie wie o tym, że źle śpi. Alojzy Żółkowski

Autorytet: Na budowę autorytetu nie ma dokumentacji. Hołodiuk Zbigniew


Komentarze
Polityka Prywatności