Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda. Paulo Coelho

Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Rzeczy się nie zmieniają. Zmieniamy się my. Henry Dawid Thoreau

Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane. Prawo Gumpersona

Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642)

Kto błędy swe dostrzegł, więcej nie błądzi. Lao Cy

Nie bądź cieślą swego krzyża.

Kiedy się mylę, może to dostrzec każdy, kiedy kłamię - nie... . Johann Wolfgang Goethe

Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha. Goethe Johann Wolfgang Von

Prima facie - na pierwszy rzut oka.

Auri sacra fames! - Przeklęty głodzie złota


Komentarze
Polityka Prywatności