Grata novitas (est) - miła (jest) nowość.

Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. Voltaire, Wolter (właśc. Francois Marie Arouet, 1694-1778)

Ten, kto lubi uda koni, cieszy się pomyślnością, ten, kto lubi uda kobiet, nie żyje pomyślnie. Przysłowie arabskie

Hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie.

Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny. Vegetius

Do odważnych świat należał.

Gdzieś się upił, tam idź spać. Adalberg

Ciasne poglądy niezależne są od szerokości geograficznej. Tadeusz Gicgier

Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga. Ruffini

Ab initio - od początku.


Komentarze
Polityka Prywatności