Cytaty i Aforyzmy


Jakie są główne cele małżeństwa? Pierwszy cel to dać obywateli państwu, dzieci Kościołowi, mieszkańców Niebu. Feline

Jeżeli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone. Fiodor Dostojewski (1821 - 1881)

Pion z poziomem mają z sobą krzyż. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Czyż to mało znaczy cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, kochać, zamyślić się, związać koniec z końcem? . Matthew Arnold

Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65)

Zwyciężeni zwyciężyliśmy. Plaut

Kompilator to autor książek z cudzych cytatów. Aforysta to autor cytatów dla cudzych książek

Umarłych zęby nie bolą. Wurzbach

Kto mieczem wojuje, ten od pochwy ginie.

Rozum a śmiech - to różni człowieka od zwierza. Wacław Potocki
Znaleziono wszystkich: 20722
Simila similibus curantur - podobne leczy się podobnym.
O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników. Aforyzmy F. Nietsche
Mutatis mutandis - zmieniając co ma być zmienione, ze stosownymi zmianami.
Nie ma dotkliwszej boleści / Niźli dni szczęścia wspominać w niedoli. Dante Alighieri (1265 - 1321)
Dubito ergo sum - wątpię, więc jestem.
Ile razy trzeba zdradzić, by dojrzeć smak wierności. Zbigniew Jerzyna
Społeczeństwo syte, żyjące w dobrobycie, nie zadowala się kupowaniem książek, chce także kupować poetów. Leslie Fidler
Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. Anna Kamieńska (1920 - 1986)
Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni. Horacy Safrin (1899-1980)
W literaturze jest dużo seksu i nie ma dzieci, w życiu - na odwrót. David Lodge
Bywają rozłąki, które łącza trwale. Włodzimierz Scisłowski
Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie. Jean Piaget
Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna. Jeremy Bentham
Pomieszczenie: Konkret ograniczający swobodę przemieszczeń innych konkretów. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką. Tagore
Ubi re vera ... - podczas gdy w rzeczywistości
Mądry nigdy się nie gniewa. Cyceron
Szaleństwo nie wyklucza głupoty. Julia de Lespinasse
Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem. Hokusai
Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka. George Bernard Show
O, sancta simplicitas! - O, święta naiwności! - O święta naiwności
Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. Pino Pellegrino
Statystyka informuje, ile przypada wszystkiego na głowę. . . optymisty
Punctum saliens - wyróżniający się punkt, główny (najbardziej charakteerystyczny) punkt.
Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.
Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją. Apolinary Despinoix
Kto kocha bardziej, jest zawsze podległy i musi cierpieć. Tadeusz Mann
Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Patere quam ipse fecisti legem - poddaj się prawu, któreś sam ustanowił.
Jeśli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wiedział o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych. Epiktet
Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem - słuszne jest, aby nikt nie wzbogacił się z cudzej straty.
Saeculi, non hominis virtus - dostojność wieku, a nie człowieka.
Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie. Zbigniew Hołodiuk
Czas to nie trwanie, lecz uciekanie. Jalu Kurek
Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. Khalil Gibran
Kto pierwszy nazwał kobietę różą, był poetą. Kto to powtórzył był tylko komplemenciarzem. Heinrich Heine (1797 - 1856)
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: "Jak ten czas szybko mija" - a to my mijamy. Stanisław Jachowicz
Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną. Mikołaj Gogol
Osculum pacis - pocałunek pokoju.
Bona fides praesumitur - domniemywa się istnienie dobrej wiary.
Pro fide, rege et lege - za wiarę, króla i prawo.
Znasz hasło do swojego wnętrza? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Sus Minervam docet - świnia poucza Minerwę, poucza głupi mądrego.
Quiescere iuventus nescit - młodzież nie może trwać w spokoju.
Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel. Fryderyk Chopin
Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie. Michel Quoist
Arte et Marte! - Sztuką i orężem
Cultus addit hominibus auctoritatem - kultura dodaje ludziom powagi.
Prawda z daleka kłuje nas w oko, kłamstwo nas pieści na każdym kroku. Konopiński Lech
Świat: olbrzymia myśl, która przyjęła kształt. Stefan Napierski
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSTiH_220x300_PL.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura