Cytaty i Aforyzmy


Wszelka radość tam tylko, gdzie nie ma przyzwyczajenia. Roman Bratny

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. Ivo Andrić

L'homme qui medite est un animal deprave. Rousseau

Koszty postępu można obliczać w głupcach. Mikołaj Gomez Davilla

Dopiero w chwili, gdy nadejdzie śmierć będę wiedział niezbicie o co chodzi. Georges Bataille

Pascal, Newton, Franklin, Pitagoras, Leonardo da Vinci nie używali komputerów. Prawa Murphy'ego

Człowiek jest małym światem. Demokryt z Abdery

Polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.

Nie strach zamyka psu mordę, lecz duża kość. Mieczysław M. Szargan

Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony. Orygenes (ok. 185 - ok. 255)
Znaleziono wszystkich: 20722
Wariat: człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. Ambrose Bierce
Cum recte vivis, ne cures verba malorum - skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności. Michel de Montaigne
Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. Sokrates
Klasyk nie zdałby egzaminu ze swych dzieł.
Urząd publiczny bywa ostatnim schronieniem łajdaka. Boies Penrose
Chwała zwyciężonym. (Gloria victis) Eliza Orzeszkowa (1841 - 1910)
Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz dobra. Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715-1747)
Pamiętajcie, drogie dziatki, Nie żartować z ojca, matki, Bo paraliż postępowy / Najzacniejsze trafia głowy. Tadeusz Żeleński-Boy (1874 - 1941)
Wszystko idzie, wszystko powraca, wiecznie toczy się koło bytu. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)
Polska cnota: każdemu otworzyć wrota.
Niektórzy chcą zrozumieć dzieło sztuki - miłość nie żąda zrozumienia. Bogumił Buczyński
Pia fraus - pobożna zdrada.
Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Adulationi foedum crimen servitutis, malignitati falsa species libertatis inest - w pochlebstwie tkwi zbrodnicza cecha niewoli, w złośliwości fałszywy pozór wolności. Tacyt
Bóg rządzi narodami, a nie taka czy inna wola ludzka Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)"
Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.
Śmierć gotuje koniec jedynie egoizmowi. Novalis
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)
Błądzenie jest koniecznym instrumentem prawdy. Novalis
Śmiech jest afektem, którego źródłem jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość. Immanuel Kant (1724 - 1804)
Lato, lato, lato czeka, / razem z latem czeka rzeka, / razem z rzeką czeka las, / a tam ciągle nia ma nas. Ludwik Jerzy Kern (ur. 1921)
Dużo bije źródeł. Ale prawie wszystkie są skanalizowane. Aleksander Ziemny
To nieprawda, że prawdopodobieństwo śmierci w czasie wojny jest większe. Ono jest zawsze takie samo - stuprocentowe. CS. Lewis, "Ziarna paproci i słonie"
Zwycięzcą jest się tylko jeden dzień. Ajschylos
Naprawdę nie mogę pojąć, dlaczego do tej pory nie zamknęli cię w kiciu. To zbrodnia być szczęśliwym i nic nie posiadać. John Steinbeck
I niepotrzebni są potrzebni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Na co się przydaje wiedza, jeśli nie służy człowiekowi? . Raoul Follereau
Agenda - tablica do pisania, notatnik.
Ponieważ nie możecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej. Karol de Foucauld
Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. Charles - Louis de Secondat de Montesquieu
Trza być w butach na weselu. Stanisław Wyspiański
Przekonania to wrogowie prawdy, bardziej niebezpieczni aniżeli kłamstwa. Fryderyk Nietzsche
Kiedy podskakujesz z radości, to uważaj, aby ci kto spod nóg ziemi nie usunął.
Kto sieje żal, będzie zbierał gniew. Seneka
Ból oczyszcza dusze. Tukidydes
Nie podróżuje się po to, by przyjechać, tylko żeby podróżować. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa. Przysłowie angielskie
Talis qualis - jako taki.
Sermo animi imago est - wymowa jest odbiciem duszy.
Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie. John Donne, Devotions
Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. Ludwik Hiszfeld
Pijani zwycięstwem popadają w nałóg. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarcza. Fiodor Dostojewski (1821-1881)
Pauper ubique iacet - biedny zawsze jest bity.
Miłość nie uczyni cię słabym, gdyż sama jest źródłem siły. Pozwoli ci jednak ujrzeć nicość iluzorycznej mocy, na której polegałeś, zanim ją poznałeś. Leon Bloy
Tylko konkretne czyny pokazują się miłości. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Śmieszność graniczy z wielkością. Jean Francois Marmontel (1723 - 1799)
Nie każde stworzenie jest dla siebie stworzone. Samozwaniec Magdalena
Miłość, na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna! I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Szkoły policealneNauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura